SK003CREV23_Florentina Pencil Silky Skirt

กระโปรงยาวโบข้าง ผ้าดัชเชด นำ้หนักดี

เก็บเอว ทรงสวย ขายาว หรูหรา 

กระโปรงออกงาน

Size Guide
Size

Size

เทียบสัดสวนวัด อก เอว สะโพก ของผู้สวมใส่ และเทียบ size ได้เลยค่า